Odensala skola åk F-6

skolan sedd från trädgården

Vi önskar alla välkomna tillbaka till ett nytt härligt läsår!


Nyfiken på Odensala skola?

Odensala skola är liten och belägen i lantlig miljö i Odensala 4 km norr om Märsta (visa på karta). Sigtuna kommun tillämpar fritt val av skola i mån av plats och för att göra ditt val gå in på www.sigtuna.se/skolportalen. Kontakta oss för vidare information om vår skola och vilka klass er som har lediga platser. Rektor Erika Björklund 08-597 835 50 eller mail erika.bjorklund@sigtuna.se

Pedagogisk idé

 För att nå Odensalas vision arbetar vi efter en röd tråd från förskoleklass till skolår 6, som innefattar synen på lärande, kunskaper och värden. En strategi är att arbeta kooperativt i undervisningen. Kooperativt lärande är ett sätt att strukturera samarbete mellan elever när de lär sig. När eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar deras måluppfyllelse och sociala sammanhållning, samtidigt. KL utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet. Läs mer på www.kooperativt.com   

Rutiner för sjukanmälan

Sjukanmälan görs senast kl. 07.45 via Skolportalen/Dexter.
Sjukanmälan måste göras varje dag om inte annat har meddelats från början av vårdnadshavare.

Studiestöd

Vi kommer erbjuda studiestöd på onsdagar kl.14.30-15.30. Den dagen går också en extra skolbuss 15.40. Det är ett erbjudande om tid och stöd för att nå målen med studierna. Det innebär oftast att eleven arbetar utifrån sin IUP (individuella utvecklingsplan). Vårdnadshavaren bestämmer tillsammans med klassläraren om eleven ska gå på studiestödet. På vår nygamla skolgård
finns det mycket att göra.
Här kan du också klicka på bilden
och läsa mer.

 
     

Vår skolskog är också något vi är
mycket stolta över!
Här kan du också klicka på bilden
och läsa mer.
 

 

  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Här kommer du direkt till Fritids och Förskolan

Här kommer du direkt till Fritids och Förskolan