För dig som elev

Här hittar du information som gäller för dig som elev.
Till höger kan du läsa vad vi har för förväntningar på  dig och vad du kan förvänta dig av oss. Längst ner hittar du Tingvallaskolans läxpolicy.

 

I Sigtuna kommun arbetar alla skolor och förskolor med trygghet och likabehandling på ett systematiskt sätt för att främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. Förskolors och skolors klimat ska präglas av förtroendefulla och öppna relationer. Om en skola eller förskola brister i detta arbete kan man höra av sig till barn- och elevombudsmannen, som alltid utgår från barnens och elevernas rättigheter, med tydligt fokus på deras bästa.

 

Barn- och elevombudsmannen ingår i den centrala barn-och elevhälsan.

 

Kontakta därför barn- och elevombudsmannen om du som elev eller förälder har synpunkter. Hon kan ge dig stöd och information om barns och elevers rättigheter inom området förskola och grundskola. Barn- och elevombudsmannen har, liksom annan personal inom för- och grundskola, tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.

 

Heidi Haferkamp , 08 597 83303

Heidi.haferkamp@sigtuna.se 

 

  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Kontaktuppgifter till elevombudsman

Kontaktuppgifter till elevombudsman