För dig som förälder

Vi på Tingvallaskolan vill att alla föräldrar ska känna sig delaktiga i vårt arbete och därför träffas ett föräldraråd regelbundet under läsåret och diskuterar olika frågor.

Föräldrar är varmt välkomna att besöka sitt barn i skolan. Vi vill också att man som förälder kontaktar oss i skolan om det är något man undrar över eller om man har något viktigt att berätta som kan vara bra om vi vet.

 Fritids informerar: Se länk till höger om Tempus.

 

Sigtuna kommuns vision:

”Barn och ungdomar i Sigtuna kommuns skolor och förskolor ges de bästa möjliga förutsättningar att utveckla sina kunskaper och förmågor för att möta en framtid i en globaliserad värld” 

 

Våra gemensamma mål i Skolutvecklingsprogrammet 2017-2023:

Alla barn och elever når målen i läroplanen.
Alla barn och elever känner trygghet, trivsel och studiero.
Våra medarbetare är engagerade och har rätt kompetens. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan