Välkommen till Sigtuna kommuns grundsärskola

Jag heter Ann Jansson och är rektor på Grundsärskolan. För närvarande har vi ca 65 elever mottagna i grundsärskolan. Vi arbetar i team. I teamet ingår två pedagoger och ett antal assistenter. Årets tema handlar om förmågorna.

 

Kursplaner

Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan och kursplaner. Grundsärskolan omfattar utbildning i samma ämnen som i grundskolan, eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa.

Inriktning träningsskola är avsedd för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen rymmer träningsskolans kursplan de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

 

Värdegrund

Eleverna inkluderas utifrån deras förmågor och förutsättningar, ibland både enskilt och i grupp mellan de olika grundsärskoleteamen.

Eleverna arbetar kontinuerligt med värdegrund. Varje höst börjar med ett värdegrundstema.

Förmågor 

Under läsåret 2019/2020 kommer vi att utifrån det Centrala innehållet i kursplanen fokusera särskilt på förmågorna.

Välkommen till Grundsärskolan!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Information

AKTUELLT


 

Nu ligger resultatet för föräldraenkäten om skolan här nedan.
Gällande fritidsverksamheten så sker undersökningen i slutet av januari 2019.
Vill ni läsa Kvalitetsredovisningen, så finns den på kommunens hemsida.

Resultat föräldraenkät skola HT2018