Omsorg och stöd

Barnfötter på asfalt som är målad med kritor

Sigtuna kommun har ett brett utbud av stöd och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om en kort eller längre period av stöd till dig, din familj eller till anhöriga.

Det kan handla om oro för barn eller ungdomar, hjälp vid ekonomiska problem, problem i familjen, missbruk eller andra sociala problem.

Äldre personer och människor i olika åldrar som har en funktionsnedsättning kan också ansöka om omsorg, stöd och service i vardagen, i sitt boende eller på fritiden.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Viktiga sidor på Sigtuna.se