Politik och demokrati

Träklubba på ett bord

Kommunen är en politiskt styrd organisation

Alla Sveriges kommuner styrs av politiker som valts av invånarna i kommunerna. Allt som kommunen jobbar med grundar sig på politiska beslut. Många beslut fattar kommunen själv men en del grundar sig på svensk lag. Socialtjänstens arbete styrs till exempel av socialtjänstlagen.

Att kommunen är en politiskt styrd organisation, innebär att förtroendevalda ledamöter i nämnder och styrelser beslutar över kommunens verksamhet.

 

Vilka styr kommunen?

Från och med oktober 2018 styrs kommunen av en politisk koalition bestående av Moderaterna (M), Centerpartiet (C), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD) och Samling för Sigtuna (SfS). 

 

Kommunen lyder under offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en av de viktigaste grunderna i ett demokratiskt samhälle. Den innebär att du ska ha möjlighet att ta del av myndigheternas arbete. En viktig del av offentlighetsprincipen är att kommunens handlingar, med vissa undantag, är offentliga. Det betyder att du kan läsa de flesta handlingar kommunen jobbar med: från e-post till protokoll.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan