Näringslivet i Sigtuna kommun

Man och kvinna med glasögon.

Sigtuna kommun är Sveriges stora mötesplats. Närheten till Arlanda flygplats och storstäderna Stockholm och Uppsala gör området optimalt för att etablera och driva företag.

Här är tillväxten inom näringslivet god, både för små och stora företag. Vi arbetar för att stödja och underlätta för nyföretagande och för företag som etablerar sig inom våra kommungränser.

Vi tycker att det är viktigt att uppmuntra entreprenörskap, innovationer och att arbeta för företag som behöver vår hjälp. Vi samverkar med olika aktörer på lokal, regional och internationell nivå, deltar i inspirerande nätverk och för en öppen dialog med andra kommuner, kommuninvånare, näringsliv och föreningsliv.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Nyheter

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation